Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız
Express Sanal Mağazacılık Anonim Şirketi (“TOMMYLIFE”) olarak kişisel verilerinizi, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız nedeniyle ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kanun’da belirtilen istisnalara veya verdiğiniz açık rızanıza istinaden, TOMMYLIFE tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.
Kişisel verilerinizin TOMMYLIFE tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
aydinlatma-metni güncellll.png (134 KB)

 • TOMMYLIFE, yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.
 • Kişisel verileriniz, elektronik ortamlarda toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

  İlgili kişi olarak dilediğiniz zaman TOMMYLIFE’a başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Kişisel verilerinizin ile ilgili taleplerinizin aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kanun'da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğini açık olarak belirterek Altınşehir Merkez Mahallesi, Yan Yol Caddesi, No: 32, 34494 Başakşehir/İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak veya “müşteri.hizmetleri@tommylife.com.tr” adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adres, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizimle üyeliğiniz sırasında paylaşmış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek, kimliğinizi tespit edici belgelerle TOMMYLIFE’a ulaştırabilirsiniz. İlgili kişi veya yasal temsilcisinden TOMMYLIFE’a iletilen ve yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

  Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Şirket Bilgileri

  Ek bilgi almak için www.tommylife.com.tr'a aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ya da telefon numarası aracılığı ulaşabilirsiniz.

  Express Sanal Mağazacılık Anonim Şirketi

  Adres: Altınşehir Merkez Mah. Yan Yol Cad. No:32/A Başakşehir/İstanbul

  Telefon: 0850 346 77 77

  Müşteri Hizmetleri: musteri.hizmetleri@tommylife.com.tr

  Mersis No: 0381090812400001